Woonlastenpercentages bekend gemaakt

De woonlastenpercentages voor 2012 zijn bekend gemaakt door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze percentages (hypotheeknormen) zijn berekend door het Nibud. Op basis hiervan wordt de maximale hypotheek voor kopers van een huis bepaald.

Volgend jaar kan er bij een zelfde inkomen iets minder hypotheek gekregen worden dan dit jaar. Dat komt door de koopkrachtdaling. In de praktijk zullen de meeste mensen volgend jaar ongeveer evenveel kunnen lenen als dit jaar het geval is vanwege stijgende lonen.

Tweeverdieners
Het Nibud wil tweeverdieners anders behandelen dan tot nu toe het geval was. Aanleiding is het overheidsbeleid om het eenverdienerschap fiscaal te ontmoedigen. Sinds 2009 wordt in 15 jaar tijd de aanrechtsubsidie afgebouwd en hebben tweeverdieners voordeel bij heffingskortingen. Daardoor is er bij tweeverdieners meer ruimte gekomen voor woonlasten. Daarnaast is de inkomensdaling bij de komst van kinderen kleiner geworden: meer partners blijven werken en ze blijven ook meer uren werken. Daarom adviseert het Nibud een verruiming voor tweeverdieners.

Het Nibud blijft wel bij zijn uitgangspunt dat de betaalbaarheid voor huishoudens voorop moet staan, in het bijzonder de mogelijkheid om tegenslagen te kunnen opvangen. Daarom blijft het Nibud adviseren om bij tweeverdieners een extra buffer in te bouwen omdat de mogelijkheid om meer inkomsten te genereren door meer te gaan werken bij tweeverdieners doorgaans kleiner is.

Bron: Nibud